Marc Chagall – “Anticipation of a Miracle”

originalgrafik marc chagall slide
Marc Chagall - Hemsidan 2

8 augusti – 18 oktober 2015

Marc Chagalls verk inbjuder betraktaren till att uppleva nya världar i en blandning av dröm och verklighet. Konstnären genomlevde två världskrig och var samtida med många olika konstriktningar så som Avantgarde, kubism, futurism och till och med pop-konst. Den 8 augusti till 18 oktober visas hans originalgrafik på Edsvik Konsthall.
Foto: 1965. Courtesy of familjen Ahrenberg
Curatorer:  Ricardo Donoso, Kesauri Alexandre,  Kessaouri Vassili

Utställningen ”Anticipation of a Miracle” visar originalgrafik av konstnären Marc Chagall (1887 – 1985) samt fotografier på konstnären som aldrig tidigare visats (courtesy of familjen Ahrenberg). Grafiken består av ett 50-tal litografier vilka berör olika perioder i Chagalls verksamma liv och samtliga verk är producerade under hans levnad.

Allt reflekteras i Chagall’s konst. Där ryms högtidliga likväl som vardagliga stunder i en människas liv, dåtid och framtid, mysticism och verklighet. Chagall var samtida med många olika konstriktningar under 1900-talet men passade aldrig fullständigt in i någon av ismerna, styrkan var snarare oberoendet av dem.

Verken berör den enskilda människans positiva tillstånd i upplevelsen av kärlek, romantik och lycka men även vemodet som lurar i lyckorusets skugga. Chagall möblerar om verkligheten till en sagovärld där fiskarna simmar i luften och de älskande paren flyter fram i ett tyngdlöst kosmos.

Edsvik Konsthall bjuder in till Anticipation of a Miracle – en bildvärld som sjuder av livets förväntan. Drömmar, fantasi och verklighet vävs samman till en konstform vars uttryck bäst beskriv som poesi.

finissage_den andre_2

John Lennon utställningen är flyttad. Läs mer om detta här

Utställningen presenteras i samarbete med Art Expo International.