E.C

Ellen Cronholm hemsida

Edsvik Konsthall Väst – 7 maj – 6 juni – Vernissage: lördag 7 maj, invigning kl 14.00

Rum och miljöer, samlade och bearbetade ur lika delar byggnadsspillror, ruiner, trädgårdsplaner, dataspel och film. Fragment med ibland bortglömd eller för mig okänd funktion. Platsens patina byggs långsamt och helt slumpmässigt upp, lager på lager, och skavs av, slits ned av människor och skeenden. Med hjälp av byggmaterial som lim och spackel fyller jag kartonger med utsnitt ur min bildvärld där avtryckets yta på tryckpappret bildar ett fönster där jag har valt utsikt för betraktande. I en värld fylld av föremål som tycks gjutna har jag hittat mitt uttryck med den grafiska djuptryckstekniken där varje blad i sig är en avgjutning av den strukturfyllda plåten.

Där lämnar jag kvar en ovisshet rörande skalan i det som betraktas. Ovissheten om skalan och den generösa svärtan i de grafiska bladen ger atmosfär och utrymme för frågor och fantasier.