Information om kommande föreläsningsverksamhet publiceras löpande.

Inträde till konsthallens pågående utställningar ingår för samtliga föreläsningar.

 

 

I samarbete med Stallbackens Vänner samt Medborgarskolan