24 augusti – 15 september 2019

FRANK BJÖRKLUND | LEVANDE STENAR

KONSTHALL ÖST I

Det engelska uttrycket ”You can’t get blood out of a stone” betyder att någonting är omöjligt eller näst intill omöjligt. När vi vet att naturen blöder och människan åderlåter den, så verkar inte uttrycket så omöjligt längre. Verkligheten har återigen överträffat dikten. Eller är det så enkelt att det är så här det känns för en sten efter att den har blivit omilt behandlad av en grävskopa, berget sprängs eller när stenen går igenom en fönsterruta? Ett sår i ytan, ett skrap och blod. Kan man rädda en sten? I den här utställningen är stenen en allegori över människan. Sten som formats till skulpturer för att likna oss. Livlösa avbildningar som vi har försökt med genom årtusenden. För att parafrasera ett uttryck: Om människan inte kan komma till berget, får berget komma till människan.

Vernissage lördagen den 24 augusti kl. 11:00 – 17:00.
Konsthallschef Ricardo Donoso inviger utställningen kl. 13:30

Öppettider: tisdag – söndag kl 11:00 – 17:00

Utställningen pågår till den 15 september 2019. Varmt välkommen!

Blödande stenar av Frank Björklund.

Frank Björklund i sin ateljé.

Frank Björklund i sin ateljé.