Tiina Heiska “I mormors hus”

19 augusti – 24 september 2017, Edsvik Konsthall ÖST l
Invigning kl. 13.00 Invigningstalare : Ricardo Donoso

Denna utställning tillägnas Finland 100 år, 1917-2017. – Edsvik Konsthall

Tiina Heiskas suggestiva bildvärld präglas av en dubbelsidighet genom begrepp som identitet och rumslighet. Den plats som konstverket avporträtterar kan på en och samma gång kännas lika fast som den känns svävande. Även betraktarens blick blir en deltagare i sammanhanget då den på ett naturligt sätt lyfter frågan om subjekt och objekt. Vad är skillnaden mellan åskådaren och den avbildade? Hur skiljer sig omgivningen beroende på vems perspektivet är, sitt eget eller den andres?

I mormors hus
Jag för konstant dialog med fotografiet och den rörliga bilden. Mina målningar grundar sig i huvudsak i eget iscensatt och gestaltade bildmaterial, som hämtar sina ämnen lika väl från filmens kollektiva bildkällor, som egna personliga erfarenheter, minnen och fantasier. Jag använder bilder i sökandet efter den av erfarenhet baserade verklighet som finns under bildytan, och målningarnas slutgiltiga form och berättelse föds först under en långvarig målarprocess.

“I mormors hus” är en serie enskilda målningar, som, ställda sida vid sida, formar en enhetlig, filmliknade händelsekedja, som berättar om en kvinna som har stängt in sig i sin lägenhet och hennes längtan till frihet. Kvinnans gestalt är en minnesbild av min mormor, en före detta skönhetsdrottning i en småstad, som inte klarade av sitt eget åldrande, utan gömde sig i inom hemmets väggar och försökte hålla undan ålderskrackeleringen som tilltog dag efter dag. Genom att klä sig omsorgsfullt och utrusta sig med en peruk söker hon en utväg ut ur fängelset hon skapat själv; i lägenheten finns gardintäckta fönster, där man kan se ut om man vågar, och dörrar som leder ut om man vågar ta steget.”
– Tiina Heiska

Läs mer: “Fyra perspektiv på varandet – Skulpturer, broderi och finskt måleri tar upp reflektioner kring varandet. Fyra kvinnliga konstnärer delar på utrymmet i Edsvik konsthall öst under de kommande veckorna.”

 

Comments are closed.