FORGOTTEN DREAMS

13 januari – 4 februari
Konsthall Öst plan II

På jorden ryms nog fler drömmar än människor. Tanken på alla drömmar som har slagit in eller slagits i spillror genom mänsklighetens historia är svindlande. Drömmar som är och har varit abstrakta eller konkreta, latenta eller framträdande, personliga eller kollektiva. Kanske framförallt bestående eller föränderliga. Ibland uppstår för en stund ett tomrum när våra drömmar väl realiseras, men vakuumet ersätts snart av nya visioner, som för oss framåt i vårt eviga sökande efter mer, efter något annat. Andra gånger tar livet oss i en ny oväntad riktning som gör att vår dröm så sakta falnar. När tillvaron medför att vår dröm faller i glömska fi nns det bara en person som kan återuppväcka den. Konstnärerna Christer Jansson, Gunilla Paetau Sjöberg, Anders Skarin, Jörgen Hammar, Ian Newbery, Lennart Kaltea, Magnus Eriksson, Jörgen Martinsson, Elisabeth Sivard och Sergio Perea ställer ut verk som belyser våra bortglömda drömmar.

 

 

Comments are closed.