Program 2014

 

ÅRSPROGRAM

På denna sida visas utställningsprogrammet under hela året i Konsthall Öst och Konsthall Väst.

UTSTÄLLNINGAR I EDSVIK KONSTHALL ÖST 2014 (östra flygeln)

Pågående utställning är markerad med denna pil   

 

  

LENNART OLAUSSON 18 januari – 9 februari

 

Ingvar Staffans

INGVAR STAFFANS 15 februari – 9 mars

 

Nota Bene

NB – NOTA BENE 15 mars – 13 april

 

TANTER I TIDEN  16 april – 4 maj  

 

Ung Vårsalong

UNG VÅRSALONG – MOD  7 maj – 18 maj

 

 JOAKIM JOHANSSON – Enigma 24 maj – 22 juni  

 

AKVARELLSALONG111

AKVARELLSALONG  28 juni – 3 augusti

 

Ljusstråk 1950-2012 (2)

OLLE BONNIÉR  23 augusti – 28 september

 

HÖSTSALONGEN

HÖSTSALONGEN 2014  4 oktober – 19 oktober

 

TIDLÖST7

TIDLÖST 4 oktober – 19 oktober

 

PEDRETTI & GIACOMETTI  25 oktober- 23 november

 

ANNE-LIE LARSSON LJUNG & INGER SANNES  29 november – 21 december

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

UTSTÄLLNINGAR I  EDSVIK KONSTHALL VÄST 2014 (västra flygeln)

 


GUNNAR FALK 18 januari – 2 februari

 

ANNELIE HALLGREN 8 februari – 23 februari

 

SAM WESTERHOLM 1 mars – 23 mars

 

ANNA TORESDOTTER 29 mars – 13 april

 

 HORTENSIA DUQUE 16 april – 4 maj  

 

Ung Vårsalong

UNG VÅRSALONG – MOD  7 maj – 18 maj

 

TURKISH

Designed in Istanbul – Turkish Glass Art 24 maj – 8 juni

 

Erland Cullberg

 SOLLENTUNA KONSTNÄRER 14 juni – 6 juli

 

WORLD OF WATERCOLOURS 12 juli – 3 augusti

 

 STAFFAN TOLSÉN 23 augusti – 7 september

 

CHARLOTTE KROOK  13 september – 28 september

JÖRAN MODÉER 4 oktober – 19 oktober

 


 TIMO SOLIN 25 oktober – 23 november

 

COLLEGIUM CHRYSAETOS 29 november – 21 december