ADAM HAWRYLKIEWICZ

 

 

 

 

 

 

 

 

5 december – 21 december
Konsthall Öst II

Invigning onsdag den 5 december kl. 14:00 på Konsthall Öst II, övre plan, av konsthallschef Ricardo Donoso.

”Min forskning på bildområdet har sedan många år huvudsakligen handlat om färg och ljuset i färgen. Färgens alla dimensioner intresserar mig: färgen som självständigt redskap, information och symbol och även dess psykologiska verkan, rumslighet samt känslouttrycksvärde. Efter ett par års arbete har jag kommit på att färgers växelverkan syns tydligast sida vid sida, på en sluten, avgränsad och homogen yta. Att det förhåller sig så ledde med viss automatik till att jag började använda geometriska grundformer i bilden. Så uppstår enskilda bilder och bildserier. I den enskilda bilden försöker jag att genom färgen och ljuset i färgen modifi era uttrycket för att uppnå balans och stillhet. Det ständigt fascinerande hos färgen är dess oberäknelighet. Det faktum att den aldrig är helt förnuftsmässig gör att den om och om igen framtvingar känslogrundade beslut och ger möjligheter att förmedla de mest olikartade budskap.”

Adam Hawrylkiewicz är född i Vilnius, Litauen och har varit verksam i Sverige som konstnär sedan 70-talet. Hans konst fi nns representerad i Europa, Östasien och USA, bland annat hos Volvo, Utrikesdepartementet och på svenska regeringsbyggnader.