AMERICAN CONFLUENCE 21 januari – 5 mars

Från arkivet Edsvik Konsthall

AMERICAN CONFLUENCE 2006

 

 

21 januari – 5 mars
Denna konstellation av konstnärer speglar de olika grupper av människor som utgör befolkningen i USA, grupper som ständigt formas och omformas.

En del av dem bor i de stora städerna som New York, Los Angeles och Miami, men många bor och verkar på mindre orter som inte är så kända men där det också finns stor konstnärlig aktivitet.

De konstnärliga uttryckssätten är vitt skilda men de har ändå en gemensam filosofi.
USA är fullt av råa kanter, olikheterna hos dessa konstnärer visar på en egenskap som är som ett signum för det amerikanska, en rörig och böljande förening av olikheter.
Things are cooking over here- but not yet baked.