ANN AHLBOM SUNDQVIST

8 september – 30 september
Konsthall Öst II

”De former som ofta återkommer i mitt arbete är inspirerade av naturen. Bland annat inspireras jag av moln, träd, djur, löv, plankton och mikroorganismer. Mina verk kan uppfattas som både lekfulla och melankoliska. Ofta arbetar jag med en naturnära, meditativ och tidlös idévärld som samtidigt ger ett expressivt och lekfullt uttryck. Även arketypiska mänskliga gestalter är en del av denna bildvärld. I mina skulpturer vill jag lyfta fram de små organismerna som är viktiga för vår fortlevnad; små kroppar som ger livgivande syre till hav och luft. Uråldriga former tagna ur havets mångfald och ur livets ursprung. Embryon, frön, celler, maneter och mikroorganismer är källor till liv och bär med sig grunden till nya livsformer som utvecklas till olika självständiga individer och tankemönster i samhällen. Vi är alla en kedja av celler och organismer i utveckling och behöver varandra för vår gemensamma överlevnad. Mitt arbete innebär ett sökande efter en tidlös dimension i gränsen mellan kultur och natur.”