ATERSEENDE 12 april – 4 maj 2008

 

ÅTERSEENDE 

ÅTERSEENDE 12 april – 4 maj 2008

Lars Holm AKVARELL & Lars Widenfalk SKULPTUR

Vi träffades i Uppsala för över trettio år sedan och skaffade vår första ateljé tillsammans. Så skildes våra vägar åt och vi utvecklade vårt konstnärskap på olika håll för att nyligen mötas igen. Återseendet blev intressant och hjärtligt!

Det visade sig att våra arbeten bar släktskap. Vårt konstnärliga arbete sker genom att använda helt olika material och metoder, men sökandet efter uttryck i kropp, natur och form förenar vårt sätt att gestalta. Vi arbetar föreställande även om det finns abstrakta strukturer med repetitiva inslag för att stärka och maximera uttrycket. Åter seendets estetik…

Edsvik Konsthall och landskap får stå som bild och inspiration till vår utställning; stenen möter vattnet och berget möter havet. Lars och Lars

 Edsvik Konsthall 2008