BENGT BOCKMAN 15 oktober- 15 november 2009

 

BENGT BÖCKMAN

 

BENGT BÖCKMAN
15 oktober – 15 november 2009

RETROSPEKTIV UTSTÄLLNING

Jan Torsten Ahlstrand inviger utställningen vernissagedagen kl 16 och han presenterar boken
BENGT BÖCKMAN Synvillor och tidsbilder.

Bilder från ett livBengt Böckmans första stora retrospektiva utställning med både grafik och framför allt målningar från sextiotalet och fram till 2009. Här får vi följa en magisk realism som framför allt med stor konsekvens handlar om tiden, drömmar och nostalgiska uppfyllelser och även drömmarnas uppvaknande och sönderfall. Bilder som handlar om byggnadsritningars drömmar om en ny ännu inte existerande verklighet till dess förverkligande och i samma bilder sönderfall och försvinnande. Bilder där naturen och civilitoriska strukturer för en ständig kamp med olika temporära vinnare. Många av det som ser ut som byggnadsritningar bär dessutom på ytterligare en tidsdimension. De är i verkligheten citat av Peter Paul Rubens uppmätningar av palats i Genua från 1622.
Utställningen återspeglar ett liv och dess intressen.
De tidigaste svart-vita etsningarna från det turbulenta sextiotalet visar livet som det syntes då. Målningarna och de litografiska bilderna som kallades Tidsbilder, tillkom framför allt under det tidiga sjuttiotalet och blev huvudsakligen utställda i Tyskland och England. De efterföljdes av Projekt Love and Order, på det senare sjuttiotalet som speglar hur livet utvecklades.
Tio år på kapplöpningsbanor i Sverige och utomlands satte sen sina spår i Böckmans bilder. ”Allt man sysslar med, med intensitet och känsla dyker förr eller senare upp i ens bilder” Utställningen omfattar därför också akvareller och målningar från trettio års årliga vistelser på Capri, där ön dess natur, mänskoöden och Villa San Michele förhäxat konstnären.
En kortare tids boende i Japan har också satt spår i både större målningar och akvareller på utställningen.
Om utställningen således till stor del återspeglar, minns och kommenterar den tid som flytt så har i de senare taroccokortmålningarna ytterligare en tidsdimension tillkommit. Den framtid som de hjälper en att se in i.

Edsvik Konsthall 2009