BO LJUNG

DET FILMISKA ÖGAT

19 OKTOBER – 17 NOVEMBER
KONSTHALL ÖST II

I Bo Ljungs kalejdoskopiska bilder blandas fragment av platser och rumsligheter med personliga symboler och tecken. I några av verken framställer han sitt eget ateljérum som en konstens kultplats. I dessa bilder framstår färgen, paletten, målarväggen och arbetsbänken bredvid fönstret som ett landskap av visuella möjligheter. Betraktarens öga ges ett fritt spelrum bland mångtydiga möten, lekfulla öppningar och filmiska scenbyten. Det är en bildvärld som svävar mellan det igenkännbara och det obekanta. Bo Ljung betraktar konsten som ett språk och som en del av en tradition där konsten har karaktären av ett spel och ett skeende. Han säger att konsten äger rum vid varje unikt möte med en betraktare. Konstens spel är på största allvar för den som ger sig in i det. I spelandet/betraktandetupphör tid och rum. Bo Ljungs bilder finns bland annat att beskåda på flera svenska ambassader runt om i världen samt i många kommuner, landsting och på museer i Sverige.

Vernissage: Lördag den 19 oktober kl. 11:00–17:00
Varmt välkommen!