BODIL HEDLUND 17 maj – 15 juni 2008

 

 

BODIL HEDLUND 17 maj – 15 juni Separatutställning

Bodil Hedlund har haft ett 60-tal separatutställningar i Sverige och utomlands; Hennes måleri kan beskrivas som lågmält, subtilt, nervigt och gåtfullt. De sköra, upplösta kärlen är typiska men har alltmer fått lämna plats för en sorts landskap med städer, vatten och numera broar som metaforer för mänskliga tillstånd och känslor.Bodil Hedlunds måleri kan beskrivas som lågmält, subtilt och gåtfullt och tycks bära på en andlig mystik. De sköra, upplösta kärlen är typiska men har alltmer fått lämna plats för en sorts landskap med städer, vatten och broar som metaforer för mänskliga tillstånd och känslor.Eller som Cristina Karlstam skrev i UNT: ”Hedlunds målningar tycks framkallade från en långväga inre resa och från avlägsna stycken av liv, specifika för konstnären och samtidigt gemensamma för oss alla. Färgen bär den flerskiktade livserfarenhetens hela rikedom, formen berättar om mänskliga erfarenheter som öppenhet, beredskap, sårbarhet”. Bodil Hedlund är född i Östersund men bor och arbetar sedan mer än 30 år i Stockholm. Hon har haft ett 70-tal separatutställningar i Sverige och utomlands och finns representerad i bl.a. Göteborgs konstmuseum, Landsting, Kulturnämnder,  Statens Konstråd, Kungaparets privata samling, Sydafrikanska regeringen. JAG TAR EN DUK gör fläckar på den, många fläckar
målar över, tunt
lämnar, skrapar
nya avlagringar, hinnor av färg
och fler fläckar
ger den liv
Det skvätter
Så en stor form
öppen idag, vidöppen
in med ljus
driver fram det
besjälar
NEJ!
den slocknar
ännu en gång
Ta bort, ställ undan
På den igen, gör om
in med nerv
bättre med vänster hand
det rinner
färgen kanar
JAAA!!!
Formen bara anas nu
den andas
skimrar
generöst…

Edsvik Konsthall 2008