BODIL HEDLUND 21 september – 13 oktober 2013

 

Bodil Hedlund

       

 

Bodil Hedlunds målningar tycks framkallade från en långväga inre resa och från avlägsna stycken av liv, specifika för konstnären och samtidigt gemensamma för oss alla. Ur en existentiell erfarenhet tycks hon hämta sitt språk. Med färg på duk, i lager på lager och med rispningar och andra materialeffekter berättar hon om mänskliga erfarenheter som ensamhet, öppenhet, längtan och sårbarhet. Målningarna öppnar för ständigt nya tolkningar. Hennes färgskala är subtil, lågmäld och återhållen – inte sällan i en rikt varierad gråskala.

Hon har deltagit i ett stort antal utställningar både i Sverige och utomlands; ett 80-tal separatutställningar förutom
jurybedömda utställningar, temautställningar, samlingsutställningar. Hon finns representerad i privata samlingar i
Europa, i Sydafrika samt i det svenska kungaparets privata samling.

 Invigning kl 14.00 i Konsthall Väst 21 september 2013

 Besök gärna konstnärens webbsida http://www.bodilhedlund.com/

Bodil

Bodil Hedlund