CHEN QIANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 september – 26 september
Konsthall Väst

För Chen Qiang är känslor bortom beskrivning och oumbärliga både i konsten och i livet. Han menar att konsten defi nitivt inte kommer från tillgänglig kunskap och erfarenhet – den viktigaste inre motivationen är ens känslor. Chen Qiang ser en tidsålder då allt är kvantifi erat och där ingen tror på sina känslor, utan snarare på samstämmiga koncept, erfarenheter och praktiska färdigheter. Därför har Chen Qiang alltid varit vaksam på att inte ta till språk och erfarenhet i sitt skapande. Istället vill han hålla sig borta från skapandets bekvämlighetszon. Han varnar oss: vi måste lära oss att tänka själva och fråga oss själva vilken betydelse känslor har i våra liv. Vilar konsten på våra känslor? Bortsett från de känslor vi känner till, finns det några känslor som evigt existerar bortom vår uppfattningsförmåga? Kan ett språk verkligen tolka alla existerande och okända känslor?