CORPUS – Mexico 2 april – 8 maj

Från arkivet Edsvik Konsthall

 

Corpus Mexico
2 april – 8 maj 2005

 

 

Samtida konst från Querétaro Mexico.
Foto, installationer och måleri.

Rafael Rodríguez, Valerio Gámez, Fernando Garrido, Erika Harrsch, Esmeralda Torres och Eric Wuotto.Konsten är det bästa redskapet för att olika kulturer skall kunna förstå varandra. Den utgör den viktigaste behållningen av ett folks identitet och är det mest värdefulla resultatet av traditioner, historia och ett folks alldeles egna speciella sätt att vara. Genom konsten känner vi varandra i våra egenheter och i de gemensamma nämnare människor har.

Querétaro har i alla tider varit en plats som lämpat sig väl för konstnärliga yttringar. Staden har en särskild karaktär som genomsyras av alla de historiska monument som våra förfaäder lämnat, i kombination med dagens unga, levande kultur. Jag hoppas att denna utställning där vi kan se sex Querétaro-konstnärer arbete, konstnärer från vitt skilda strömningar, skall kunna ge en bild av vår mångfald. Jag hoppas också att allt detta bara är inledningen till ett utbyte som får oss alla att känna stolthet, en stolthet som bygger på den grundläggande estetiska upplevelsen som ger upphov till och möjliggör konsten, njutningen.

Jag skulle vilja citera den mexikanske författaren Octavio Paz, som 1990 fick Nobelpriset i litteratur av Svenska Akademien, där han beskriver denna stolthet: ”De är viktigt att inte sätta sin tro till centralmakten.

Det konstnärliga skapande har i alla tider gjort uppror såväl mot uniformitet som mot centralism. De allra bästa konstnärliga perioderna har inträffat då det funnits en samexistens mellan många olika platser för skapande –

– de lokala stilarna är alltid levande medan det i de härskande stilarna alltid är masken som segrar över det levande ansiktet”. Låt det vara konsten som visar vårt levande ansikte för varandra

Lic. Francisco Garrido
PatrónGuvernör i delstaden Querétaro.

Vi tackar Håkan Wettre, Göteborgs Konstmuseum och Gabriel Hörner, Querétaro i Mexico för hjälpen och samarbete.