CURT HAMNE 24 mars – 22 april 2007

 

CURT HAMNE  24 mars – 22 april 2007

       

 

Konstfack, Stockholm, 1965 – 1970
Har haft ett flertal separatutställningar i Sverige. Deltagit i utställningar Italien, Spanien, Frankrike, Mexico, England, Nya Zeeland, Grönland, Zimbabwe, Tanzania, Tyskland, Belgien, Danmark, Norge, Sydafrika, Japan.

Representerad på Nationalmuseum, Gustav VI Adolfs samlingar, Dalarnas och Värmlands museum,
Göteborgs konstmuseum, Borås Konstmuseum, Laholms teckningsmuseum, Norrköpings konstmuseum, Moderna Museet, British Museum.