DANKA JAWORSKA 8 MARS – 15 APRIL 2012

 

Danka Jaworska 8 MARS – 15 APRIL 2012

 

Danka Jaworska    8 mars – 14 april
En kvinnas arkeologiDu må förlåta mig men jag måste krypa under
dina frasande kjolar för att se vad som döljer under den vilka krafter som hålls på plats av korsetterna.

Stora som luftballonger tar de mig med på en resa bakåt och framåt i tiden,
till platser ännu ej besökta, känslor ännu ej kända.

Måste se vad som döljer sig bakom din stillsamma fasad,
din blottade hals och bortvända blick,
för skönhetenkan vara bedräglig.

Den säger mig att inte ta något för givet, ty kroppen är vårt hem,
vi öppnar upp och bjuder endast den utvalde att stiga in i
– i ögonblick av sällhet
Din vita marmorhals förmedlar tillit och fruktar inte min blick
för meningen finns i vår goda vilja, sanningen i hjärtat
och sveket i döden.

De gånger du ser på mig bländas jag
av hoppet om en framtid som finns i ditt ljus
men när du vänder dig bort lämnas jag ensam
aningslöst bedjande om försoning i glömskans boning.

När stunder av ensamheten blir för tung
lyfter mig så din sång och rytmen får mig att glömma det fula.
Tålmodigt väntar jag åter på att tuppen skall gala
och en ny dag gry.

Magdalena Ducci Walz, december 2011