DET ANDLIGA RUMMET 29 april – 6 juni 2006

 

DET ANDLIGA RUMMET 2006

 

29 april – 6 juni
En boning för evig tid. Med utgångspunkt i naturens tempel och element, människans forntida helgedomar vill vi med Det andliga rummet inbjuda till en resa i det inre och reflektera kring livets mysterier och möjligheter.

Välkommen att stiga över tröskeln och träda in i ett annat tillstånd, den andra världen. Den heliga. Det andliga rummet är en passage och en dimensionsväxlare in i det okända, hemlighetsfulla, fördolda och magiska.

Drömmarnas och visionernas värld.

Idé och koncept Lars Kollberg

 

Medverkande konstnärer:

Helena Bauman
Lena Lervik
Ragnhild Monsen
Eva Marmbrandt
Anna Löwdin
Kerstin Ahlgren
Bodil Hedlund
Gunvor Larsson och Susann Wallander
Märta Rovin
Eva Källman