DET MORKA RUMMET 14 JAN – 4 MARS

Från arkivet Edsvik Konsthall 2012

Det mörka rummet – realismoch narration i nutida skandinaviskt måleri 14 JAN – 4 MARS 2012

 

     

Bilder från utställningen – Peter Martensen

 

Edsvik Konsthall har glädjen att presentera det senaste i raden av våra

projekt som belyser figurativt måleri: Det mörka rummet, där tio av
nordens mest betydelsefulla konstnärer kommer att medverka:
Roj Friberg, Ola Billgren, Michael Kvium, Marianne Wiig
Storaas, Christer Karlstad, Christopher Rådlund, Lars Elling,
Nina Sten Knudsen, Ulrik Møller och Peter Martensen.
Utställningstiteln “Det mörka rummet” hoppas vi kunna leda
tankarna till de “rum”, “rumsligheter”, “scener”, och “scenarier” som
konstnärerna bearbetar; specifikt individuellt eller mer i överförd,
symbolisk betydelse.
Det kan handla om ansikten, gestalter, interiörer eller landskap –
men det som förenar de olika motiven är de underliggande poetiskt
existentiella drivkrafter och det allvarsmättade resultat som var och
en av de utställda konstnärerna demonstrerar och exemplifierar.
Målsättningen med utställningen, och med det urval av skandinaviska
konstnärer som presenteras är att belysa deras gemensamma intresse
för realism och narration.
Ifråga om förebilder, traditionstillhörighet och framställningsformer
varierar dock konstnärerna väsentligt.

Resultatet av detta är att ett flertal av Skandinaviens mest framstående
konstnärer samsas under samma tak under några månader på
Edsvik Konsthall, och bidrar till ett kulturutbyte mellan de tre nordiska
länderna representerade på utställningen.
Missa inte en av årets mest spännande utställningar!

   

   

Bilder från utställningen Christopher Rådlund, Ulrik Møller och Peter Martensen

    

Bilder från utställningen Ola Billgren och Marianne Wiig Storaas