DOM ANDRA Rudbecks gymnasium. Elevutstallning 8 mars – 12 mars

Från arkivet Edsvik Konsthall

 

DOM ANDRA & ZON MODERNA SQUARE 2006

Sedan våren 2005 har Rudbecks avgångselever på medieprogrammet, inom ramen för kursen Projektarbete, arbetat med temat Dom andra.

Syftet med temat har varit att sätt fokus på de mekanismer som gör det socialt acceptabelt att se ner på och särbehandla olika kategorier av människor.

Elevernas resultat av arbetet med temat visas genom sju filmer, en broschyr, en tidning, två hemsidor och ett stort antal fotografier samt ett bildprojekt i samarbete med Moderna Museet. De belysta ämnena täcker in ett stort spektra som sträcker sig från det övernaturliga till homosexuell kärlek.

Utöver utställningen med projektarbeten visas också fotoelevernas individuella examensprojekt. Eleverna har här själva valt infallsvinkel för sina bildprojekt. Bilderna kan utgöra allt från socialreportage till konstnärliga bildsviter.

—————————————————————————————————–

Zon Moderna Square

Höstens Zon Modernaprojekt relaterar till den stora fotoutställningen på Moderna Museet: Arbus Model Strömholm. Den lyfter fram tre fotografer som alla hade kameran som verktyg för att utforska en modern värld. Gemensamt hade de också ett intresse för olika typer av utanförskap och subkulturer.

Under ledning av konstnären Dejan Antonijevic och konstpedagogen Lena Malm har 19 gymnasister från Stockholm på skoltid fått utveckla och förverkliga egna konstnärliga idéer. Under ett tiotal workshops har eleverna diskuterat och skapat egna bilder.
De 19 eleverna kommer från Hässelby gymnasium, Huddinge gymnasium, Rudbecksskolan i Sollentuna och Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje.

Deras arbeten har visats på Moderna Museét 14 januari ­ 15 februari och kan nu ses på Edsvik Konsthall.

Utställningen kommer sedan att gå vidare till Huddinge.