ELENA KRASKOWSKI

HYBRIDER
2 MARS – 24 MARS
KONSTHALL ÖST I

Hybrider är Elena Kraskowskis första utställning med digitala verk, där hon kombinerar måleri och digitalt arbete med inspiration från de kemiska processerna inom analogt fotografi. Att kombinera nya och gamla tekniker är naturligt för Elena Kraskowski, eftersom hon har en fot i varje värld. Mediernas olika uttryck kommer tydligt fram, och skapar samtidigt något helt nytt tillsammans. I sitt arbete återkommer hon ständigt till relationen mellan vad som är, och vad som inte är; hur “negativa” och “positiva” ytor och rum samspelar – och framför allt är beroende av varandra för att existera.


Elaboration no5

Elena Kraskowski (född 1966) är en svensk konstnär som arbetar med abstrakt måleri och abstrakt digitalt måleri. Efter att ha arbetat som fotograf i över 20 år arbetar Elena idag som konstnär på heltid. Hon är representerad i gallerier i Stockholm och New York.