ERIK CEDERVALL 7 JUL – 5 AUG 2012

Från arkivet Edsvik Konsthall 2012

 

 

Målare, grafiker och skulptör, född i Stockholm 1923, bosatt i
Sollentuna.


Erik Cedervall tillhör en grupp svenska konstnärer som under åren
närmast före och efter 1950 fick sin utbildning vid Konsthögskolan i
Stockholm genom den dynamiske och tekniskt mångsidige målarprofessorn Sven Erixson.
1949-50 bedrev Cedervall även studier i Paris som franska statens
stipendiat.
Utlandsresorna fortsatte 1954 via ett specialstipendium för mosaik i
Italien och han har även långt senare vidgat sitt kunnande inom framför
allt muraltekniker och grafik – mestadels koppartryck och litografi.