EVA MARMBRANDT 11 augusti – 2 september 2007

 

        

-“Jag arbetar med textil på ett arkitektoniskt sätt; tredimensionellt, ofta i rumsligheter och söker material och former vars egenskaper kan användas till den speciella funktionen. Det kan till exempel vara att åtgärda ljud- och/eller ljusproblem i offentlig miljö. Det handlar också om att skilja ute från inne, om att avskilja inomhus och om att skapa nya rum i rummet.

Ljusets skiftningar genom olika grader av transparens är ofta centralt i mitt arbete, liksom upplevelsen av föränderlighet som motsats till det statiska.

Folkliga textila tekniker och modern offentlig miljö är en inspirationskälla. Så är även mötet mellan högteknologisk industritillverkning och ett mer hantverksmässigt tänkande och tillvägagångssätt.

Jag har en magisterexamen från Konstfack, institutionen för Textil; MFA 2004. Jag arbetar idag främst som frilansande formgivare, mest med textil mot offentlig miljö men även med rent konstnärliga utsmyckningsuppdrag.

Har nyligen avslutat ett utsmyckningsuppdrag för nya akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och just nu arbetar jag med ett textilprojekt som stöds av Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond.”