EVA ZETTERVALL 13 september – 2 november 2008

Från arkivet Edsvik Konsthall 2008

Eva Zettervall 13september – 2november

De könsliga rollerna – Simone de Beauvoir hade rätt däri att de och särskilt kvinnorollen
till stor del skapas i samhället. Könen bara nalkas varann här men hamnar strax
i en erotisk uppgivenhet där man formligen äter varann. Och åtrån stillas aldrig. Det
vet vi och det talar en abstrakt bild om. Men ack, fördömelsen kan inte räknas bort.
Zetterwalls konst är internmänsklig. Sällan talar hon rent konstnärligt och även om
hon kan glänta på dörren åt det hållet blir hon aldrig utan budskap även om man
inte alltid begriper vad man skall se. Färgerna är ofta hårda och inte insmickrande
men var så säker, ingen finner dessa arbeten likgiltiga.
Man ser Munch i dessa syner
och litet Moreau, litet Max Klinger och Gustav Klimt och litet Max Walter Svanberg
vilket jag tycker om – konst kommer av konst och skall göra det.

Utdrag ur artikel av Olle Bergquist, Katrineholmskuriren.

 EDSVIK KONSTHALL 2008