FIA KVISSBERG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIA KVISSBERG

KVINNA – MODER – VÄN
13 maj – 4 juni ÖST I
Mina bilder är små betraktelser från livet, alla samtal som jag har haft med olika människor. Deras och mitt öde. Hur allt har blivit och inte blivit. Jag skildrar smärtan, glädjen, kärleken och ensamheten som vi alla känner. Det vävs ihop till en saga eller en illusion. I min konst kan allt hända, där finns det ingen begränsning för fantasin.
Fia Kvissberg http://www.kvissberg.com/