fördjupningskurs edsvik konstskola

Från och med hösten 2016 kan du gå en ettårig fördjupningskurs på Edsvik Konsthall. Denna lämpar sig ej för nybörjare utan passar dig som redan har en grundläggande utbildning i olika målartekniker alternativt motsvarande kunskaper.

Fördjupningskursen vänder sig till de som har för ambition att utveckla ett eget bildspråk och uttryck från de materialtekniska och bildmässiga verktyg de fått från tidigare studier.
Fördjupningkursen är utformad för den som vill gå från att vara student till att påbörja ett självständigt konstnärskap.
Kursen passar ej för nybörjare.

Ansökningskriterier: Fördjupningskurs Konst

Vid antagningsprocessen arbetar vi med att få en så väl sammansatt grupp som möjligt för det kommande läsåret. Det är viktigt med en god gruppdynamik då vi kommer att arbeta mycket och nära tillsammans under året.
Antagningen grundar sig även på en bedömning av den sökandes kunskapsnivå baserat på dennes arbetsprover (3 – 5 st i valfri teknik).
Edsvik Konstskola förbehåller sig rätten att välja och sätta samman en elevgrupp att arbeta med under året. Beslutet går ej att överklaga.

De faktorer vi ser till vid ansökan samt intervjutillfälle är dels att den sökande har en grundläggande utbildning i olika målartekniker alternativt motsvarande kunskaper, dels att hen uppvisar en tydlig ambition att ta sitt konstnärliga arbete till en högre nivå.
Den sökande skall ha en förståelse för komposition, perspektiv och bilduppbyggnad samt ha en viss bredd i sina materialkunskaper. Vi ser till vad den sökande har för motivering till att söka just Edsvik Konstskola Fördjupningskurs, vilket mål och syfte hen har med utbildningen.

ansökningsblankett

Intervju

Intervju sker efter att korrekt ifylld ansökningsblankett mottagits av PROs Folkhögskola. Intervjun är både ett tillfälle för oss på Edsvik Konstskola att få en bättre bild av de sökande, men också ett informationstillfälle där vi informerar om kursernas upplägg, vår policy, hur våra kurser skiljer sig åt, vilka som jobbar med skolan etc.

Utformning av kursen 

4 timmar undervisning/ dag.
Lektionstid: 9.00 – 14.00. Lunch: 12.00 – 13.00
Skolans lokaler finns tillgängliga för eget arbete utöver schemalagd lektionstid under Konsthallens ordinarie öppettider. (Ordinarie öppettider: tis – sön kl: 11.00 – 17.00) Närvaro kontrolleras dagligen. 80 % närvaro krävs för att få studieintyg.

Antal veckor: 33 veckor; 15 v under ht 2016 och 18 v under vt 2017
Kursstart ht 2016: 5 september
Kursslut vt 2017: 19 maj
Lov: v 44, 9 och uppehåll för julferier: 24 december – 8 januari
Varje antagen elev får en egen ateljéplats i det gemensamma klassrummet. I varje ateljéplats ingår ett staffli, ett bord, en stol samt en mindre bokhylla.
Skolan är CSN- berättigad. De elever som dock ej fyllt 20 det år kursen startar får enbart bidragsdelen, ej lån.
Länk till CSN: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn/studiehjalp/1.2869

Materialkostnaden

Materialkostnaden på Fördjupningskursen uppgår till 6.500 kr/ termin, dvs. 13.000 kr/ läsår. Observera att extra studiemedel för material ej går att söka från CSN. 1.500 kr av terminsavgiften betalas då du blivit antagen. Denna summa bekräftar din plats på kursen.
Resterande inbetalning kan delas upp vid 2 betalningstillfällen under aktuell termin. Datum för inbetalning anges vid terminsstart.

Kursplan

På fördjupningskursen introduceras eleverna till mer avancerade och komplexa målarmaterial, de lär sig exempelvis skillnaden studiekvalitet och konstnärskvalitet inklusive diverse olika kvalitéer av olja, akryl, akvarell etc. Vi går igenom hur en använder olika målarmedium, dess olika egenskaper samt hur de tillämpas. Praktisk tillämpning är en viktig del av undervisningen. Därtill ligger även ett stort fokus på den teoretiska och tematiska delen av varje elevs individuella utveckling.

Vi anpassar utbildningen i största möjliga mån till varje elevs särskilda målsättning. Utformningen av Fördjupningskurs Konst syftar till att stärka det individuella uttrycket, skapa en kunskap och säkerhet i att använda olika tekniker samt material av konstnärskvalitet. Eleverna skall även i slutet av utbildningen kunna beskriva och redogöra för det egna arbetet i tal samt i en kortare text. Om elevens mål och önskan med utbildningen är att söka sig till högre studier, så erbjuder vi samtal och rådgivning kring utformning av ansökan & arbetsprover, samt information om olika högskolor, inriktningar och utbildningar.

Under Fördjupningskursen ges utbildning inom följande:
• Konstteori.
• Konsthistoria.
• Samtidskonst.
• Olika typer av tryckteknik samt
fördjupning i koppargrafik.
• Skulptur, introduktion.
• Mentorveckor – lärarhandledda arbetsveckor med individuell handledning. Detta innefattar handledda projektarbeten utifrån givna respektive egenvalda teman.
• Redovisning av projektarbeten – tematik & arbetsprocess.
• Genomgång av ansökningsprocess till högre studier på Universitets- och Högskolenivå.
• Examensutställning.