GRANSER OCH KONTROLLER 1 september – 23 september 2007

 

Damir Tuzovic | Ingvar Staffans | Sergio Perea Jerez | Tom Krestensen | Walter Weis | Maya Ryygard | Emanuel Bernstone | Katherina Olschbaur | Gabriella Gordon | Inger Ekrem | Karin Ohlsen | Teymor Zarré | Lars Östling | Sam Westerholm | Stephania Sir | Anne-Lie Larsson Ljung | Björn Krestensen | Anna Löwdin | Peter Backhaus | Robert Gauer | Maud Spangenberg | Jonas Nilsson & Eva Olsson |

Checkpoint Charlie var namnet på en av de mest kända gränsstationerna i Europa under kalla kriget, gränsstationen mellan väst och Östberlin.

Checkpoint Charlie är det symboliska namnet på projektet som utmanar ett 20-tal konstnärer att arbeta med begreppet ”gränser och kontroller”

Gräns

Bevakning – bo – bom – bygd – dragning – fall – flod – fråga – konflikt – kontroll – kränkning – land – nytta – område – polis – postering – reglering – skydd – spärr – station – sten – trakt – tull – tvist – uppsyningsman – vakt – värde – överskridning – övervakning

Kontroll

Apparat – assistent – avgift – besikta – besiktiga – bord – fråga – funktion – förening – föreskrift – grupp – kommission – kort – lampa – läsa – mekanism – metod – myndighet – märke – mätning – möjlighet – nummer – område – organ – program – rum – räkna – räkning – siffra – slakteri – station – stämpel – system – torn – undersökning – uppgift – ur – verksamhet – väga – vägning åtgärd