förberedande grun´dkurs edsvik konstskola

-Ett samarbetet mellan Långholmens folkhögskola och Edsvik Konstskola.

Långholmens fhsk och Edsvik Konstskola har under ett flertal år haft ett samarbete kring konstutbildning på förberedande nivå. Studieinnehåll och upplägg sker via en överenskommelse. Information om ansökan, länkar samt info om utbildningen hittas därför både på www.langholmens.fhsk.se  och www.edsvik.com

långholmens logga

 

 

Så ansöker du

Ifylld ansökningsblankett skickas till Långholmens Folkhögskola. Därefter blir du kallad till intervju på Edsvik konstkola i Sollentuna, under maj/juni månad.
Vid intervjutillfället ska du ha med dig 3-5 arbetsprover.
Observera att all undervisning sker i Sollentuna. Utbildningen är en samverkanskurs men har sin bas på Edsvik Konstskola.
Inträdeskrav: Arbetsprover och intervju.

ansökningsblankett

 

Adress:

Konstskolan
Edsvik Konsthall
Landsnoravägen 42
192 51 Sollentuna.

För ytterligare information:

Carina Wall
carina@edsvik.com

Edsvik Konsthall (vxl):
(+46) 08 – 92 05 00

Utbildningen.

Året på Edsvik Konstskola är en förberedande konstutbildning där grunderna i materialkunskap såsom olja, akryl, akvarell, grafik, blandteknik och teckning ingår. Vi går även igenom komposition och perspektivlära samt bildanalys och färglära. Kroki är ett regelbundet återkommande moment i undervisningen och eleverna får också lära sig att arbeta med egna projekt. Vi går på flera gemensamma gallerirundor och museibesök och eleverna har dessutom tillgång till utställningarna som arrangeras på Edsvik Konsthall.

Utbildningen utgör en grund för högre konstnärlig utbildning och utbildningens mål är att stimulera och utveckla elevens personliga bildspråk för fortsatt arbete inom konstnärlig verksamhet. Elever har under åren sökt vidare och kommit in på både andra förberedande skolor som Idun Lovén och Gerlesborgsskolan, men även på högre utbildningar såsom Konsthögskolan Malmö, Konstfack (Grafisk design & Illustration, Ädellab, Industridesign och Inredningsarkitektur) och Kungliga Konsthögskolan.

Lärarna på skolan är alla verksamma konstnärer med pedagogisk erfarenhet. Dessutom anlitas ett flertal gästlärare och föreläsare under året.
Eleverna arbetar vid egen ateljéplats i delad lokal, utöver skoltid har eleverna också tillgång till lokalen under Konsthallens ordinarie öppettider.
Studierna bedrivs dagtid måndag till fredag mellan klockan 9.00- 14.00, men som elev bör du räkna med att emellanåt behöva arbeta även efter schemalagd tid för att kunna färdigställa uppgifter och projekt.
80 % närvaro krävs för att få kursintyg.
All undervisning sker i skolans lokaler på Landsnoravägen 42 i Sollentuna.
Visst övningsmaterial samt en examensutställning på Edsvik konsthall, Galleri Väst ingår.
Kursen är studiemedelsberättigad och avgiftsfri men du betalar avgift för material 5500:-/termin.

bildwww copy

Utbildningen består av:

 • Grunderna i olja, akvarell, akryl och blandteknik
 • Perspektivlära
 • Komposition
 • Bildanalys
 • Färg och formlära
 • Teckning
 • Kroki
 • Modellmåleri
 • Grafik
 • Experimentellt måleri
 • Individuella projektarbeten
 • Utställningsteknik/elevutställning
 • Studiebesök
 • Gästlärare

 

Schema pdf: SHEMA-VT-16-Konstskolan