GUNNAR FALK 18 januari – 2 februari 2014

 

    

Född 1955. Bor och arbetar i Stockholm.

“Min utställning kommer att ha tyngden på stora format, företrädesvis 200 cm x 150 cm. Dessa format har varit en genomgående stomme i mitt konstnärskap.

Kommer även att visa verk i andra format. Arbetar konsekvent med blyerts, krita och tusch, på senare tid i en färgskala.
Sedan debuten 1984 har jag ställt ut på ett antal gallerier och konsthallar i Stockholm och runtom i landet, är representerad i ett flertal muséer, kommuner och landsting.”
Gunnar Falk

“Konstnärer undersöker svåra mänskliga tillstånd för att de finner det nödvändigt. Att få fatt i det som mörknar kan också vara det enda sättet att erövra ljus, liksom befrielsen från ångest ligger i beredskapen att befria sig mot den. På ett mer allmänmänskligt plan har själen alltid utkämpat sådana strider.

Varje dag frestas människor att ge efter för mörkrets krafter.

De som låter sig frestas gör det ofta för att lindra sin ångest. Den urgamla motsatsen mellan gudarnas ljus och den onda maktens mörker tar vi snarast som given. Och mörkerrädslan är väl både kulturellt och genetiskt betingad.
Det drama som Gunnar Falk gestaltar beskriver djupa mänskliga erfarenheter. Och Falk gör det på ett lika konsekvent som befriande sätt.”

Niels Hebert
Konstskribent