GUNTER GRASS 2 april – 8 maj

Från arkivet Edsvik Konsthall

Günter Grass
Bildkonstnären
2 april – 8 maj 2005

 

 

Günter Grass (f.1927), författare och 1999 års nobelpristagare i litteratur, har parallellt med sitt skrivande alltid ägnat sig åt bildskapande. Redan debutboken, en diktsamling publicerad 1956, illustrerades med författarens egna teckningar. Det är också teckningen och svartvitgrafiken som, utöver den alltid närvarande skulpturen, dominerat Grass bildskapande ända fram till 1990-talet.

I diktsamlingen Fundsachen für Nichtleser från 1997 finns för första gången sedan 1950-talet färgen med. Varje uppslag har en flödigt målad akvarell som täcker hela ytan samt i denna en i fri, målad skrift återgiven dikt. ”Akvadikter” kallar Grass bildidén, som senare återkommer. Den illustrerade utgåvan av Mitt århundrade (1999) bygger på en liknande konstellation.

Mer än de flesta målande och tecknande författare har Grass integrerat ord- och bildskapandet. Han har bearbetat samma idéstoff växelvis, gått från ett medium till ett annat i ett ömsesidigt givande och tagande. ”Långt innan jag skrev sagan om flundran som roman tecknade jag den stora plattfisken med rörpenna, skört kol och … bly”, skriver Grass i Att teckna och skriva.

Han har dessutom själv skapat omslagen till så gott som alla sina böcker.

De texter som Grass försett med bildkommentarer har hitintills varit hans egna. Det första egentliga undantaget är den nu aktuella volymen, kallad Skuggan, innehållande sagor av H.C.Andersen bildsatta av Günter Grass. Om denna utgåva skriver han själv i en efterskrift bl.a.:

Idén att dyka ner i denna sagovärld … kom från H.C.Andersens födelsestad Odense. Där firar man 2 april 2005, som överallt i Danmark, nej, i hela världen, hans tvåhundraårsdag. Jag fick ett uppdrag att teckna tio litografier till en mapp. Jag började med Tummelisa. Blad efter blad på litopapper. Det blev fler och fler. Ur glädjen i arbetet uppkom snart mer förlagsmässiga planer på att samla ett urval av kända och mer okända sagor mellan två pärmar och tillägna denna illustrerade bok mina barn och barnbarn. Det i hopp om att också andras barn och barnbarn måtte få lust att … tillsammans läsa dessa sagor högt för varandra, precis som H.C.Andersen själv gjorde, i både mindre och större kretsar.

H.C.Andersen-materialet utgör tyngdpunkten på denna utställning, som öppnas just på Andersens tvåhundraårsdag. Därutöver presenteras ett antal tidigare etsningar i anslutning till bl.a. Flundran samt senare akvareller och litografier, däribland bilddikter, stilleben och landskap. Dessutom visas ett mindre urval av Grass skulpturer.

Ulf Abel