HANS LIF

28 April – 27 maj
Konsthall Öst, plan 2

Invigning kl 11.30 med Ulf Abel. Varmt välkommen!

Hans Lifs måleri tar ofta sin utgångspunkt i något enkelt vardagsföremål eller ett landskap. Ibland målar han även porträtt. För Lif är det viktiga att skapandet handlar om ljus, färg och materialitet.

Så här skrev Kristina Mezei i VLT om Hans Lifs konst:

”Tankarna flyger bort mot både Chardin och Poussin. Deras tillit till det vältränade seendet som både observerar, förstår och känner utgör även grunden för Hans Lifs arbete. Och handen, ja, den är själens och känslans förlängning, för att låna en formulering från Matisse. Ändå är detta ett samtida måleri och utan högtidligheter. Färgflödet anpassar sig efter det föreställande. Hans Lif skapar rum där det är skönt att vara. I ögonblickets skärpa finns upplevelsen av närvaro bevarad.”