HELENA TROVAJ

25 mars – 16 april KONSTHALL ÖST I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akvarellisten Helena Trovaj har tidigare deltagit vid en rad samlingsutställningar
på Edsvik Konsthall men är nu tillbaka för sin första
separatutställning. Under Trovajs fjortonåriga bana som konstnär har
hon alltid fascinerats av akvarellens oförutsägbara kraft och nyckfullhet.
Från att till en början återge lanskapet på ett städat och ordnat sätt
precis som det är, har hon successivt övergått till att istället skapa sina
egna tolkningar av miljöerna. Trovaj finner inspiration i levande ting
och motiven kan skifta allt från städer, människor och vatten till
urbana miljöer.

Mer information om Helena finner du på http://www.helenatrovaj.com/