HELGA WACHHOLZ -orginalteckningar 30 juni -15 juli 2007

 

Originalbilder av Helga Wachholz
visas i lilla Galleriet 30 juni – 15 juli 2007

Helga Wachholz´ nyutkomna barnbok ”Krille & Max” presenteras på Edsvik Konsthall i samband med den stora utställningen Nordisk Akvarell.

Hon fick Täby Kommuns kulturstipendium för bl.a. utgivningen av boken, som nu finns att låna på ett 30 tal bibliotek i Sverige.

Krille & Max är tänkt för vuxna och barn, på tyska i versform – på svenska i prosa (text Kerstin Sjörin) och är resultatet av en mångårig bearbetning av både text och bilder.

Berättelsen är en metafor för längtan till något långt borta och till synes bättre – och insikten om den goda återvändan till jorden och de sina.

Helga Wachholz arbetar sedan många år som bildkonstnär med människan i fokus och är medlem i KRO och Svenska Tecknare. Hon frilansar bl.a. för UR med textmanus och illustrationer.