HORTENSIA DUQUE 16 april – 4 maj 2014

 Konsthall Väst

Fotograf: Staffan Johansson

Hortensia Duque Född 1955 och uppvuxen i Katalonien, Spanien.

Hortensia Duque arbetar i en taschistisk tradition dvs ett måleri med kraftiga expressionistiska drag där materialet får en framträdande plats och där
konstnärens närvaro accentueras genom synliga penseldrag. Ofta är även bildytan dramatiskt komponerad och ger sken av en tummelplats.

En annan beteckning på detta måleri är ”Action Painting” dvs det färdiga konstverket är resultatet av en ”handling” med konstnärens ”handskrift” klart synlig.
Måleriet kännetecknas av kalligrafiska element och i många fall tar materialet över. Konstnären blir i detta fall enbart en förmedlare av ett bildbudskap som
kommer till honom uitfrån. Hortensia Duque, vars konst ligger så nära denna taschistiska konstinriktning, arbetar emellertid inte helt ”spontanistiskt”.

Det finns i allt hon gör en medveten plan, en strävan till konstruktion, en genomförd avsikt. Det är till stora delar ett intellektuellt måleri kompletterat med spanskt temperament och känslighet.

Bo-Göran Hammargren