JOAKIM JOHANSSON 24 maj – 22 juni 2014

 Konsthall Öst

 

[…]Det som alltid karakteriserat Joakims bilder är att vardagliga scener eller händelser i hans händer förvandlas till mysterier.

Först var det de ödsliga tomma gatubilderna sedan de laddade interiörerna och nu på senare tid har människorna
fått en framträdande roll, inneslutna i sitt eget universum. Motivvalet sker med stor möda för att sedan vändas, vridas
och kanske spegelvändas, allt för att det ska kännas intressant och spännande. När han så beskär bildytan sker det i syfte
att ge ytterligare en dimension till målningen. Färgskalan är återhållen, nästan asketisk, och spänner från ljusgrått till djupaste
svärta. Detaljerna är reducerade och noggrant utförda. Precisionen är minutiös och skarp, vilket invaggar oss i en
falsk trygghet av att vi förstår vad som händer i målningen. Det som ger målningarna en så laddad spänning är att
meningen just i ett realistiskt credo plötsligt glider oss ur händerna. Det som borde vara ett linjärt logiskt händelseförlopp
förbyts i frågor utan egentliga svar och vi närmar oss alltmera det område där omedvetna processer tar vid.
Visst är Joakim realist i delar av sitt uttryck men utan att egentligen vara någon superrealist. Man ska snarare se
honom som en del i den internationella rörelsen kring en nutida realism med många andra bottnar än bara teknik. […]

Bertil Bengtsson, Konstintendent Värmlands Museum