KARL MARTENS 16 januari – 7 mars 2010

 

Karl Mårtens

 

 

Karl Mårtens16 januari – 7 mars 2010På jakt efter det oväntade
– Min största utmaning är att med så få penseldrag som möjligt reflektera fågelns form och personlighet, berättar konstnären Karl Mårtens.
Det resulterar i en bild som lämnar utrymme för betraktarens personliga tolkningar.
Karl Mårtens är född i San Francisco 1956, och uppvuxen i Drottningholm utanför Stockholm. Vid 16 års ålder flyttade han till Schweiz och därifrån till Kanada och USA där han bodde sammanlagt 24 år innan han, 40 år gammal, återvände till Sverige.
Karl strävar inte efter att göra en perfekt avbildning av de fåglar han målar. Tvärtom är det känslan av att inte ha kontroll och att låta det oväntade ske som ger honom den största tillfredställelsen.
– Ju mindre jag kan styra vad som sker desto roligare, säger Karl Mårtens, därför målar jag oftast stora med kinesiska kalligrafipenslar, de ger mig minimal kontroll över penseldragen.
I botten ligger en strävan efter att fånga ett känslo-mässigt uttryck snarare än att skapa den perfekta avbildningen.
– Med varje porträtt utmanar jag mina egna inre bilder. Det gäller att ”våga hoppa”, och se vad som händer.
Fåglar har han målat så länge han kan minnas. Till en början exakta och mycket detaljerade avbildningar. Men i samband med att Karl började arbeta aktivt med sin egen personliga utveckling, och blev friare i sitt förhållningssätt gentemot sig själv och livet, har också hans målningar blivit friare. Inspiration har han hämtat från bland annat den japanska zenmästaren Nantembo och ChaoShao-an, professor i kinesiskt naturmåleri och kalligrafi.
– Både dessa konstnärer har en frihet och en spontanitet i sitt måleri som vädjar till mina känslor och får mig att le.
Konstnären Namtembo är buddhist och det är en tankevärld som fascinerar Karl Mårtens. Att lära känna sig själva genom att iaktta sina tankar och känslor och att acceptera att vi aldrig kommer att få fullständig kontroll över våra liv är några av de tankar han tagit fasta på. Det här synsättet avspeglar sig inte bara i Karls egna målningar utan har också resulterat i att Karl numera håller kalligrafiska workshops där deltagarna får träna sig i att identifiera sina känslor och sedan uttrycka dem med hjälp av kinesisk tusch på kalligrafipapper.– En av utmaningarna på min workshop är att acceptera det som manifesterar sig på papperet, säger Karl Mårtens. En bild som är skapad utifrån din innersta känsla, och inte utifrån en inre bild av hur det borde vara, har något att berätta och kan leda till viktiga insikter om dig själv.
Karl målar oftast sina fåglar utan förlaga.
– Jag kan titta på en fågel i naturen och ett visst uttryck och en kroppshållning, som speciellt uttrycker den fågelns personlighet, etsar sig fast i mitt sinne. Sedan går jag hem och målar.
Karl använder akvarellfärg och kolkrita mestadels på handgjort indiskt lumppapper. Karls målningar har visats i Sverige, Norge, Danmark, England, USA och Japan.