LARIS STRUNKE 16 februari – 17 mars 2013

 

Laris Strunke

 

Välkommen till vernissage den 16 februari 2013 mellan kl 11:00 – 17:00.

Utställningen invigs i östra flygeln kl 13.30 av Laris Strunke och Ricardo Donoso.

 

 Hitta till Edsvik Konsthall entré, priser & tider.

 

De flesta målningarna på utställningen är från 2011–2012, med kulmination hösten 2012.

Tydlig betoning ligger på färg och form. Många målningar handlar om tes och antites.
Geometrin i de arkitektoniska motiven, som Husgrund med trappa och Interiör med utsikt, är bärare av sin motsats: mer upplösta, rörliga, spontana former. Några målningar beskriver kontinuiteten med tidigare utställningar. Ultramarinen tågar in med utställningen Vattenfall. Rinim på Galleri Växthuset, Haga, 2009. Liggande vattenfall har lämnat Tomelilla konsthall 2009.

Fjället Niak visades i Östra salen, Konstakademien, 2009. Motivet Husgrund dominerade 2010 och 2011 och redovisades på utställningarna i Galleri Växthuset, Haga, och Härnösands konsthall 2011. Samma tema återkom också på utställningen i XO Gallery i Riga 2012. Den senaste interiörperioden startade med utställningen Fem decenniers måleri i fem rum på Konsthallen Körsbärsgården i Sundre, Gotland, sommaren 2012. De nya interiörmålningarna kommer att ta betydande plats på utställningen.

 

Laris Strunke

Laris Strunke i sin ateljé – Foto: Marita Jonsson