LITAUISK SAMTID 24 september – 16 oktober 2005

Från arkivet Edsvik Konsthall 2005

Litauisk samtidskonst
24 september – 16 oktober

 

 

Från antropologisk synpunkt är det helt tillåtet att betrakta konstnärligt arbete som om det vore ett naturligt fenomen. Från en sådan utgångspunkt upplever en tid som vår, i vilken uttryck som fragmentering, kris, det annorlunda används till övermått, sin kulturella medvetenhet med största ansvar.

Vår tid är en period i vilken moderniteten undersöker sig själv och vilken motsvarar en fas av den högsta mognad, som föregår självförnekelse. I denna fas blir en dialog med andra kulturer väsentlig för att etablera dessa värden, vilka har uppnåtts med så mycket möda. Å andra sidan måste vi komma ihåg att kulturella konfrontationer alltid har givit näring åt mänskligt vetande.

I detta ögonblick, då medierna utvecklas explosionsartat, är denna konfrontation redan historia: det kunde tyckas önskvärt att den blick, som för ett ögonblick vilar på dessa objekt borde vara av främmande snarare än av inhemskt ursprung, så bred borde den dialog vara som vi hoppas skapa.

Utställningen arrangeras i samarbete med Litauens ambassad i Stockholm och Edsviks konsthall.

Kuratorer är Ignas Kazakevièius och Jurate Rekeviciute