MARIE LANGHANS, Keramik (i stallet) 5 september – 20 september 2009

 

MARIE LÅNGHANS i STALLET
5 september – 22 september 2009

KERAMIKER

Utbildning:
Konstfack, glas o keramik, 1978-83.
verksam i Finland o Sverige.

Utställningar:
Galleri Bergman, Stockholm
Wallmark, Stockholm
Galleri Mosabakka,Helsingfors
Galleri Johan S, Helsingfors
Konstnärsföreningen, Västerås, Eskilstuna o  Uppsala.
Megacerama, Tammerfors, Finland.
Gallery Devonich art gallery, Anguilla. West India och del samlingsutställningar.

Offentliga utsmyckningar:
Konserhallen, tonhallen, Sundsvall
Konserhall , Västerås.
Arbetsmarknadsstyrelsen, Örebro.
Cykel o gångtunnel Vasaparken. Västerås.
Utanbyparken, Västerås.
Tandläkarklinik , Helsingfors. Finland
Motionshall, Dalsbruk, Finland