8 augusti – 30 augusti 2015

mats slide

 

Figurer och Metapositioner är en utställning som utforskar mellanrummet. Meta är ett prefix som kommer från grekiskan och betyder just mellan, efter och över. Efter många stora offentliga uppdrag och andra projekt beskriver Mats Lodén hur perspektivet blev ett helt annat än tidigare. Skulpturernas “hud” blev viktig och huden i sig symboliserar hur en skulptur alltid består av flera lager.

Som skulptör är jag intresserad av innehållet, volymen, formen och ytan. Med det menar jag att jag är intresserad av mellanrum, det som är under ytan och det som skapar relationer.” (Mats Lodén)

Låt dig inspireras av de rum som Lodén skapar på Edsvik Konsthall. Där finns både tid för reflektion och plats för din egen tolkning av mellanrummen – se hur allt blir till en ordlös teater.

Vernissage den 8 augusti, invigning med konsthallschef Ricardo Donoso klockan 14.00 på konsthall Väst.