DESIGNED IN ISTANBUL – Turkish Glass Art 24 maj – 8 jun 2014

 Konsthall Väst

ISTANBUL

Working with top designers in Turkey and the world, Şişecam Group created its first global design brand ‘Nude’. “Our Nude products have become works of art in glass, combining the drawings of famous designers with the talent of craftsmen in Turkey,” said Şişecam’s Home Glassware Group President Cemil Tokel, expressing their immense excitement for having created a global brand. “Produced from the clearest glass in the world and backed by three years in its making, we are launching our brand Nude in international markets.”

Edsvik Konsthall presenterar stolt utställningen Designed in Istanbul.

Ett historiskt äventyr i glas har startat vid medelhavet, ett område där orienten och västvärlden möts, interagerar, växer
och fungerar tillsammans i en fristående identitet.

Samtida turkisk glaskonst är en del av en självbild av medelhavets traditioner och betonar vitaliteten i det hela. Här kan
betraktaren enkelt känna igen en bro gjord av glaskonst, som förbinder östvärlden med västvärlden.

Varmt välkommen!

 

Deltagande konstnärer vänligen se PDF (Turkiet)

 

Black bend-08 (1)      WATCHER

 Bertil Vallien (Sverige)

Bertil Vallien har sedan 1963 varit verksam vid Kosta glasbruk, där han framför allt blivit känd för att gjuta glasmassan i sand. Med denna teknik har han bland annat gjort glasskulpturer föreställande båtar och huvuden vilka blivit mycket uppmärksammade. Bertil Vallien har medverkat vid Pera museums utställning (Aurora – Contemporary Nordic Glass Art, 2014) i Istanbul. I Istanbul har Bertil Vallien haft kurser i material- och glaskonstteknik, både för barn och vuxna. Tillsammans med Designed in Istanbul – Turkish Glass Art kommer Bertil Valliens skulpturer skapa kontraster men också bygga broar mellan olika konstnärliga traditioner vars symbolvärld och olika objekt manar till eftertanke.

Varmt välkommen!

Şişecam