MYTER OCH REDSKAP FOR DYRKAN 13 december – 11 januari 2008

Från arkivet Edsvik Konsthall 2008

 

1

2

MYTER och REDSKAP för DYRKAN

Samlingsutställning 13 december LUCIA – 11 januari

INGVAR STAFFANS – JÖRGEN HAMMAR – ALVARO CAMPO – GERALD STEFFE – LENNART KALTEA
INGELA HAGEMAN – ALEXIS OYOLA – INGER HAHN-REDIN -UNO SVENSSON – OVE IMLAND – BIRGITTA SUNDSTRÖM JANSDOTTER – GLORIA CORAL

video – objekt – installation – måleri – foto

Ordet myt har flera olika betydelser.Den mest intressant här är: Berättelser från en tid när kommunikationen var muntlig. Dessa berättelser skrevs ner allteftersom skrivkonsten blev känd. De tidigast nedskrivna religionerna har sitt ursprung i muntliga traditioner och blev början till flera av våra stora religioner i modern tid.Enskilda myter från en kultur utgör tillsammans en mytologi. Samma teman förekommer i myter från alla delar av jorden. Även om det exakta innehållet ofta skiljer sig– är myterna mer lika än man antar. T.ex. myter som beskriver skapandet av världen som en process styrd av en verksam Gud, de kallas skapelsemyter (kosmogoni). De börjar vanligen i kaos och leder till ordning.Myter och ritualer är en del av det sociala arvet som överförs från generation till generation genom miljö och uppfostran.CG Jung och M-L von Franz däremot såg myterna som synliga och konkreta uttryck för de universella arketyperna, dvs. gemensamma symboler hos alla individer i våra själars inre och vårt kollektiva omedvetna. Alltså något vi ärver och som finns i våra gener. Magi och redskap för dyrkan har funnits genom hela mänsklighetens historia. För att utöva dyrkan har människan haft till sin hjälp olika sorter symboliska, heliga redskap.
Några vanligt förekommande redskap är; pentagram, atham, bollin, stav, bägare, kittel, kvast, kristallkulor, rökelse, eteriska oljor, amuletter, altare, kors m.fl.Vilka är dina redskap för dyrkan?

3

4
5
6
 EDSVIK KONSTHALL 2008