NILS GUNNAR ZANDER

DU HÖR LOMMENS ROP
24 AUGUSTI – 15 SEPTEMBER
KONSTHALL ÖST II

“Nils Gunnar Zander vet vad det innebär att lämna de invanda synintrycken, den väl kända kulturen och naturen för det främmande och väsensskilda. Resor i Asien men framförallt mötet med den särpräglade australiensiska naturen, och med aboriginernas kultur, har kommit att prägla hans konstnärskap alltsedan det sena 1980-talet. Men Nils Gunnar Zanders målningar har även andra, och fler, referensbottnar än så. Många
av hans verk antar en närmast vetenskaplig, geologisk hållning i ett närgånget studium av jord, mark och bergarter samtidigt som motiven öppnar upp sig mot gräns och tidlösa rymder av färg och ljus. Perspektiven växlar mellan mikrokosmos och makrokosmos, mellan det påtagligt nära och de oändliga rymderna, galaxerna.”  Ur text till utställningen Tystnadens revir,skriven av Karin Sidén, överintendent för Prins Eugens Waldemarsudde.

Vernissage lördagen den 24 augusti kl. 11:00 – 17:00.
Ulf Wickbom inviger utställningen kl.14:00

Öppettider: tisdag – söndag kl 11:00 – 17:00

Utställningen pågår till den 15 september 2019. Varmt välkommen!

Nebulosa av Nils Gunnar Zander

Den röda planeten 2017, 151x151cm

Den röda planeten 2017, 151x151cm