NB – NOTA BENE 15 mars – 13 april 2014

 Konsthall Öst

 Länk till Nb – Nota Bene Event, Facebook

Lägg märke till denna utställning där tanken är skilda uttryck, olika generationer, utanför huvudströmmen.
Till minne av författaren och konstnären Mats B. visas ett verk från 1975, ”Tiden för det vänstra ögonbrynets återkomst”.
Han kommer att möta: Linnéa Carlsson, skulptör och tecknare. Hon visar bland annat verket ”The Troops Are Coming”, där teckningar av Napoleon
och Josephine spelar en viktig roll.

Lars Embäck kommer att möblera nedervåningen och knyta an till minne, tid och olika visuella tidskapslar. Karolina Erlingsson visar videon ”Chorus”, ett musikaliskt men tyst verk, foton och teckningar, ”Cinema Obscura”. Stilla, poetiskt, suggestivt. Torsten Hylander arbetar med kombinationer och collage av kända föremål från hemmet. Han planerar att denna gång använda ett piano. En uppbruten, omformad hemkänsla.

Mathias Kristersson visar ett nytt stort verk, där kroppars avtryck är historia och ett slags funnet måleri. Verket bildar närmast egna rum i salen.
Kristina Matousch visar också ett nytt verk, där hennes fingeravtryck syns över väggarna samt fyra målningar som döljer mer än de visar.

Längs hela utställningsrummet möter hennes speglande ”fingrar” besökarna. En särskild del av utställningen innehåller också “Artists
books” av Lars Embäck, Karolina Erlingsson och Mathias Kristersson.

 Invigning med Curator Thomas Millroth kl 13.00 i Konsthall Öst 15 mars 2014