NON – FIGURATION 25 AUG – 16 SEPT 2012

Från arkivet Edsvik Konsthall 2012

Bild från utställningen, tavlor på väggen utförda av Lars Strandh

 

I utställningen “Non-figuration” möter vi en bred manifestation av

samtida norsk konkret och konstruktiv konst. Utställningen omfattar
måleri, objekt, skulptur och textil.
Följande konstnärer deltar:
Tony Larsson, Edith Lundebrekke, Susanne Kathlen Mader,
Janine Magelssen, Thomas Pihl, Terje Roalkvam, Heidi
Kennedy Skjerve och Lars Strandh.

 

I samband med utställningen kommer också en katalog att ges ut.
Jag vill särskilt tacka den Kungliga Norska Ambassaden i Stockholm
för dess stöd till projektet. Ett stort tack också till Pål Jebsen för hans
generösa hjälp.
Ilkka Pärni, curator.