O.S.V 22 oktober – 13 november 2005

Från arkivet Edsvik Konsthall 2005

O.S.V

22 oktober – 13 november

 

Den konstnärliga processen eller strävan efter utveckling

och

– vad menas

– även

– sammanbindande


– plantera ett frö

– på detta vis

 

vidare

– bredare

– längre

– ytterligare

 

GUNNAR FALK – teckning
MIKAEL FARE – skulptur
HARRY MODIN – skulptur
SOFIA WAHL – måleri & textila objekt
ÅSA WRANGE – skulptur