Integritetspolicy

Edsvik Konsthall har som mål att sprida kunskap om såväl lokal som övrig nationell och internationell konst genom att erbjuda så givande kulturupplevelser som möjligt, till så många som möjligt. För att kunna göra detta samlar vi in personuppgifter.

Edsvik Konsthall är ansvarig för de personuppgifter som du har tillahandahållit oss eller som vi på annat sätt har erhållit och vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. När vi behandlar och lagra dina personuppgifter är vårt mål att bibehålla ditt förtroende, därför strävar vi efter öppen kommunikation med våra besökare, kunder, utställare, anställda och samarbetspartner. Aktuella uppgifter som lagras för vissa kunder är namn, företagsadresser, adresser, mejladresser och telefonnummer. Dessa lagras baserat på samtycke eller intresseavvägning. För kunder lagras ibland även, förutom ovanstående, personnummer och kontoinformation. Detta baseras då på upprättande av avtal. Vad gäller samarbetspartner, utställare och anställda förekommer det även (förutom ovanstående) att vi lagrar skattesatser, även detta baseras på upprättande av avtal eller rättslig förpliktelse. Insamlingen och lagrandet av dessa uppgifter sker i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

De personuppgifter som Edsvik Konsthall har samlat in säljs inte till tredje part. Uppgifter som namn, mejladress, adress och telefonnummer till besökare (som har tecknat upp sig för vårt nyhetsbrev eller för övrig information från konsthallen) , kunder och utställare får endast behandlas av anställda på Edsvik Konsthall och dess samarbetspartner i marknadsföringssyfte å konsthallens vägnar. Personnummer och kontouppgifter behandlas enbart av anställda på Edsvik Konsthall i administrativt syfte i samband med upprättande av avtal eller vid rättslig förpliktelse. Endast de av Edsvik Konsthalls anställda som måste bruka personuppgifterna ska ha tillgång till våra personuppgiftsregister. Uppgifterna lagras endast så länge den lagliga grunden för behandling kvarstår.

Såvida du inte har ett rättsligt bindande avtal med Edsvik Konsthall kan du när som helst begära att få informationen som vi har samlat in om dig redovisad (dock högst 3 gånger per år), korrigerad eller raderad. Om du inte längre önskar vara med i vårt personuppgiftsregister får du gärna vända dig till konsthallen för att framföra att du önskar få din information raderad. För frågor om vår integritetspolicy eller begäran om att få dina personuppgifter redovisade, korrigerade eller raderade vänligen mejla oss på information@edsvik.com.