PETER BACKHAUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETER BACKHAUS
28 april – 10 juni
Konsthall Öst I

Invigning lördag 28 april kl 14.00 med Ricardo Donoso och performance av Peter Backhaus, östra flygeln plan 1. Varmt välkommen!

”Mina bilder uppstår i ett slags mellanrum mellan intellektuell tanke och okontrollerad instinkt. Vid olika stadier i den långa och mödosamma arbetsprocessen är jag
både fullständigt spontan och maximalt beräknande. Likt den zenbuddistiske munkens koan innehåller bilder som intresserar mig en paradox som inte kan lösas med enbart logiskt tänkande. Lösningen kräver att hela människan engagerar sig med både huvud och mage, tanke och instinkt, himmel och jord. I hög grad är mina bilder inre bilder. De berättar inte om vardagliga händelser, tillfälliga känslor eller upplevelser ur verkligheten. Inte heller vill de utforska, synliggöra eller verifi era olika sociologiska tankemodeller, psykologiska teoribildningar eller överhuvudtaget befatta sig med någon form av verklighetsanalys. Mina bilder är inre bilder, de kommer från en nivå som ligger bortom tid och rum, bortom jaget, där det fullständiga lugnet och det totala kaoset samexisterar. De liknar tillstånd från skikten i det arketypiska landskapet som finns djupt inne i varje människa. Mitt måleri har inget syfte eller budskap; min pensel dansar fritt. Efter många års övande hittar penseln, likt den zenbuddistiske bågskyttens pil, på egen hand. Det är i brottet mellan denna värld och den intellektuella bedömningen, det tankemässiga ställningstagandet, som bilden tar form. Denna kontrast skapar energin som ligger till grund för mitt arbete med bilder. Genom en blandning av jordisk närhet och existentiell frihet får verken sin specifika färg.”